Home

Followers

Sunday, 27 November 2011

Bahasa Malaysia - Tahun 2 (v)

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia
Tahun / Tahap : 2B / Tahap 1 
Bilangan murid : 36 orang
Umur : ± 8 tahun
Tarikh : 4 . 7 . 2011
Masa : 10.20 - 11.20 am (60minit)
Tema : Mari bersukan
Tajuk : Larian Muhibah


Objektif : 
Pada akhir pelajaran murid dapat :
(i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul .
(ii) Menjawab sekurang-kurang 3 soalan tentang teks yang betul .
(iii) Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul .


Fokus Utama : 
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajjuk dengan menggunakan kata , istilah , frasa , struktur ayat yang betul , dan laras bahasa yang sesuai . ( Aras 1 (i) )


Fokus Sampingan : 
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca .
Aras 2 (ii) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekaan pada intonasi berdasarkan tanda baca .


8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk .
Aras 2 (i) Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk .


Pengetahuan Sedia Ada : 
Murid-murid telah biasa dengan latihan tentang susun semula frasa menjadi ayat yang betul .


Sistem Bahasa : 
(i) Tatabahasa : -
(ii) Kosa Kata : -


Pengisian Kurikulum : 
(i) Ilmu : Moral
(ii) Nilai : Semangat Berpasukan , Cermat , Menumpukan Perhatian , Kerjasama


Kemahiran Bernilai Tambah : 
KB : Mengelas
Konstruktivisme


Bahan Bantu Mengajar : 
Mainan magnet , Buku Teks , lembaran kerja , Buku Latihan dan Aktiviti

 Set induksi


1. Guru memperlihatkan mainan magnet yang menunjukkan "Ciri-ciri Muka "


2. Guru bersoal tentang gambar .


3. Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran .Langkah 1


1. Murid-murid diminta mengeluarkan buku teks ( ms70 )

2. Murid-murid diminta membaca secara senyap terlebih dahulu .


3. Murid secara sukalela diminta bangun dan membaca petikan dengan sebutan dan intonasi  
    yang betul .


4. Guru menerangkan teks .


5. Murid disebut nama untuk menerangkan petikan semula .


6. Guru membetulkan dan menambahbaikkan penerangan murid sekirannya terdapat 
    kesalahan dalam penerangan .


7. Guru bersoal tentang petikan .


8. Murid disebut nama untuk menjawab.


9. Murid diminta menjawab dengan jawapan yang lengkap dan suara yang kuat.


Langkah 2

1. Murid diminta mengeluarkan Buku Latihan Dan Aktiviti ( ms78 )


2. Murid diminta membaca latihan secara senyap.


3. Murid diberi kebenaran untuk menanya maksud perkataan yang tidak faham.


4. Guru memberi penerangan bagi setiap soalan.


5. Murid diberi kebenaran untuk membuat latihan.


6. Guru mengingatkan murid supaya membuat latihan susun perkataan menjadi ayat yang betul
    ini mengikut perkara penting yang guru telah menerangkan.


7. Guru memeriksa dan memberi dorongan.
 


Langkah 3

1. Murid dibahagi kepada 6 kumpulan .


2, Setiap kumpulan diberi sehelai lembaran kerja .

Lembaran Kerja
Nama:                         (    )
Susun perkataan- perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.
         1)     lambang    @   Bendera Malaysia   @   ialah   @   negara kita
                                                                                                                                                                            .
         2)     Nama    @   Jalur Gemilang   @   ialah   @   bendera Malaysia
                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                                            .
        @  mempunyai  @  yang
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                                            .
3. Murid diminta membaca soalan mengikut kumpulan secara senyap .


4. Murid diberi kebenaran untuk membuat perbincangan bagi mendapatkan jawapan yang 
    betul.


5. Guru memeriksa 1 kumpulan demi 1.


6. Guru membetulkan jawapan murid sekiranya terdapat kesalahan susunan perkataan.


7. Wakil kumpulan diminta bangun dan membaca jawapan.


8. Guru membetulkan jawapan murid dan memberikan dorongan.


Penutup : 

1. Guru bertanya kepada murid tentang pelajaran hari ini .
     Soalan:
     i. Apakah yang kamu pelajari hari ini ?
       Susun perkataan menjadi ayat yang betul .

2. Guru membuat rumusan tentang tajuk pelajaran pada hari ini .


3. Guru membuat penutup sosial . 


6)     dihormati  @  semua rakyat Malaysia  @  Bendera Malaysia  @ oleh
5)     berkibar   @  Jalur Gemilang  @  di  @  udara
4)     anak bulan   @  bintang pecahan 14  @  dan  @  berwarna kuning  @  Bendera Malaysia 
3)    Bendera Malaysia   @  14jalur  @  putih  @  dan  @  mempunyai  @  berwarna  @  yang  @  merah 

No comments:

Post a Comment